Hur många platser namnges Square de Gaulle?

 

Det finns en stad i världen som heter Square de Gaulle!
Alla platser Städer
Exakt Börjar Slutar       (Max 1000)

Det finns en stad som heter Square de Gaulle i världen.
Antal platser som heter Square de Gaulle per land:

Det finns en plats som heter Square de Gaulle i Kongo-Brazzaville.


Platser som heter Square de Gaulle i Kongo-Brazzaville.

Square de Gaulle - Pool - Kongo-Brazzaville


Platser uppkallade efter…