Hur många platser namnges Shahpur?

 

Hur många platser i Pakistan heter Shahpur?

Det finns 5 platser namngivna Shahpur i Pakistan.

Städer

Muhammadwala (7)
Bagh (6)
Kot (6)
Nawanpind (6)
Dal (6)
Dara (6)
Garhi (6)
Khairabad (6)
Sarai (6)
Banda (6)
Nawan Pind (6)
Ban (6)
Chauki (5)
Shahpur (5)
Khari (5)
Fatehpur (5)
Ali Muhammad (5)
Langar (5)
Bara (5)
Sangar (5)
Dab (5)
Nasirabad (5)
Ganderi (5)
Daulatpur (5)
Dewal (5)
Rampur (5)
Chakar (5)
Ali Khan (5)
Allahabad (5)
Garang (5)