Hur många platser namnges Vsters?

 

Hur många platser i heter Vsters?

Det finns 0 platser namngivna Vsters i .

Plats Vsters:
Städer

Näs (17)
Boda (17)
Berg (16)
Sandviken (16)
Lund (14)
Berga (14)
Torp (13)
Bäck (13)
Näset (13)
Haga (13)
Sandvik (12)
Åsen (12)
Broby (12)
Kulla (11)
Näsby (11)
Mo (11)
Norrby (11)
Åby (10)
Hov (10)
Strand (10)
Holmen (10)
Råby (10)
Ön (10)
Viken (10)
Kullen (10)
Heden (10)
Backa (10)
Vik (9)
Sörby (9)
Forsa (9)